۱۴۰۳/۰۴/۲۳

تعیین سطح-شنا-سطح۱ تا سطح۷-اصفهان-۱۴۰۲۴۲۶۵۱۳۷۲/۵۷۵-۱۴۰۲-بانوان

  مدرسه : گندم
  مربی : معصومه بورونی کوهپائی

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
 • تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
 • تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
 • برگزار کننده : گندم
 • جنسیت شرکت کنندگان : خانم
 • استان : اصفهان
 • شهرستان : کوهپایه
 • هزینه این دوره : ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : اشتخر شهدا کوهپایه
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید