داوری درجه 3 شنا آقایان و بانوان استان مرکزی - (اراک - شهریورماه) مدرس آقای سادات منصوری

1398/07/27

 • تاریخ شروع ثبت نام : 1398/06/11
 • تاریخ پایان ثبت نام : 1398/06/31
 • تاریخ شروع دوره : 1398/06/13
 • تاریخ پایان دوره : 1398/06/16
 • تاریخ برگزاری امتحان : 1398/06/16
 • برگزار کننده : اراک خ دانشگاه سالن آموزش شهدای 5 مرداد
 • استان :مرکزی
 • شهرستان :اراک
 • هزینه این دوره : 1600000 ریال
 • هزینه هیئت : 2400000 ریال
 • آدرس :
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید