آدرس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو : ایران – تهران – خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، دفتر امور مشترک فدراسیون ها، فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو جمهوری اسلامی ایران

تلفن: ۸۸۸۴۸۲۸۵ – ۸۸۳۲۰۷۳۳ – ۰۲۱