به سامانه دوره های آموزشی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو خوش آمدید.

برای استفاده بهتر از سامانه باید در سامانه ثبت نام کنید. در صورتی که قبلا ثبت نام کرده اید. وارد سامانه شوید.

برای ثبت نام از نوار سمت راست ثبت نام را انتخاب کنید.

راهنما ثبت نام الکترونیکی (نوآموز و متقاضیان دوره مربی گری، داوری، ورزشکاران و پیشکسوتان)